Jaarlijkse Archieven: 2018

CO2 – actieplan luchtvaartsector: bruikbare maatregelen, te optimistisch ingeschat, te onzeker en geen rechtvaardiging voor groei

Twintig instellingen met belangen in de luchtvaart hebben op 03 oktober aan minister Van Nieuwenhuizen het "Actieplan luchtvaart Nederland voor 35% minder CO2 in Nederland" aangeboden. Hieronder Eindhoven Airport. Het plan Dit plan (hierna kortheidshalve het "sectorplan" genoemd) bevat twee belangrijke, tegen elkaar in gerichte trends. De eerste trend wil het de...

Kennisdag Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart hield op 6 oktober en druk bezochte conferentie over duurzame en gezonde luchtvaart in Nederland. De negatieve gevolgen van luchtvaart voor klimaat, mens en milieu moeten drastisch verminderen. Als er geen ander beleid komt, zal de luchtvaart blijven groeien. BVM2-bestuurder Michiel Visser had een groot aandeel...

Eindhoven Airport perkt eigen groei in

In het blad “Luchtvaartnieuws” van 05 okt 2018 stond onderstaand bericht te lezen. Het komt erop neer dat Eindhoven Airport 2000 vliegbewegingen extra niet in 2019, maar in 2020 laat ingaan. Een en ander met enige publiciteit omgeven. Nu kan men hier gemakkelijk cynisch over doen, maar BVM2 ziet er toch...

Milieudefensie met vliegveldactie op Geldrops Regenboogfestival

Milieudefensie stond met een heleboel materiaal op het Geldropse Regenboogfestival, ook wel geheten de Andere Mèrt. Dat was op 30 sept 2018 . Er was veel recent materiaal, maar de meeste aandacht ging uit naar de vliegveldactie. Milieudefensie is een van de organisaties, die het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)...

Ryanair: als gegeven gegeven is, is teruggegeven teruggegeven

Ryanair heeft zijn hand overspeeld en heeft alles en iedereen zodanig richting het putje gemanoevreerd, dat Ryanair zelf in de afvoer is blijven steken. Daardoor heeft Ryanair op een aantal vliegvelden zijn bedrijfsactiviteiten verminderd of gestopt, waaronder op Eindhoven. Verminderd in de zin dat er geen vliegtuigen meer overnachten. Dit gaat...

Overheden organiseren openbare avond over Eindhoven Airport

  Eind 2017 zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de omliggende gemeenten en Eindhoven Airport gestart met een traject om te komen tot een toekomstperspectief voor Eindhoven Airport na 2019. Een eerste stap in dat traject was een analysefase, die inmiddels...

Wel plussen, niet minnen van Eindhoven Airport

Op 3 september 2018 publiceerde de Stuurgroep Eindhoven Airport vijf themarapporten (en later nog een paar). Die themarapporten kan men vinden op http://samenopdehoogte.nl/over-ons/nieuws . In deze kolommen is er al veel over sommige van die themarapporten gezegd, maar nog niet over het themarapport Economische Spin-off . BOW-voorzitter en BVM2-bestuurslid Klaas Kopinga is...

Geluid en de groeiscenario’s van Eindhoven Airport

Op 03 sept 2018 werden er vijf rapporten naar buiten gebracht om de gevolgen van vier scenario’s voor de toekomst van Eindhoven Airport in kaart te brengen. Deze werden vrij gegeven door de Stuurgroep, waarin de gemeente Eindhoven en de randgemeenten, de provincie, Eindhoven Airport, en de ministeries van...

EenVandaag over het stikstofrapport rond Eindhoven Airport

EenVandaag zond op 20 september 2018 een uitzending uit over het stikstofrapport van Haskoning over het vliegveld, waar eigenlijk in stond dat de situatie op sommige Natura2000 - gebieden zo slecht was, dat er geen vlucht meer bij kon op Eindhoven Airport. Dat rapport was er eerst wel en toen...

Stikstof-problematiek blokkeert groei vliegveld

De Programmatische Aanpak Stikstof De top van de Nederlandse natuurgebieden wordt beschermd door de Europese Natura-2000 richtlijn. Nederland heeft die wet geïmplementeerd door ruim 160 van die gebieden aan te wijzen en de bescherming onder te brengen in de Wet natuurbescherming. Die gebieden staan soms zwaar onder de druk. Zeker in...