Jaarlijkse Archieven: 2017

Het Welschapse Klimaatmonster

Het CBS heeft op 28 september 2017 nieuwe statistiek uitgebracht over de verkoop van motorbrandstoffen door de jaren heen binnen Nederland, waaronder die voor de luchtvaart. Daartoe beperkt dit artikel zich. In praktijk betekent dat vooral kerosine (voor straalmotoren), omdat de hoeveelheid vliegtuigbenzine (voor propellermotoren) te verwaarlozen is. Het gaat...

De luchtvaart moet onder de Klimaatwet gaan vallen – een petitie

De luchtvaart moet onder de Klimaatwet gaan vallen! In de Tweede Kamer heeft een meerderheid al gezegd dat ook de luchtvaart onder de komende klimaatwet moet vallen. Ongetwijfeld zal die sector proberen om daar onderuit te komen. O’Leary van Ryan Air (die man die nu met iedereen ruzie heeft) is bijvoorbeeld...

Maak op Schiphol van de nood een deugd

BVM2 overlegt regelmatig met de Werkgroep Toekomst Luchtvaart. Dat is een denktank van omwonenden van Schiphol en een soort collega-actiegroep van BVM2. Voorzitter Hans Buurma heeft op 19 september 2017 een opinieartikel aangeboden aan de pers en aan de lokale, regionale en landelijke politiek. Het gaat over Schiphol, maar is...

Hinderbeperkende maatregelen op vliegveld Eindhoven

Bernard Gerard was het zo beu dat er alsmaar niets terecht kwam van het door Mansveld beloofde onafhankelijke onderzoek, dat hij besloot om er als een soort EHBO-geleerde gewoon maar zelf mee te beginnen. Een echte deskundige zou het over moeten nemen, net als een specialist het werk van...

CDA Eersel probeert collectief standpunt over Eindhoven Airport op te bouwen

Het CDA in Eersel wil bereiken dat er in de programma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van alle partijen in de regio een gezamenlijke passage komt te staan over Eindhoven Airport. Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) vond dat een voortreffelijk idee en werkte er graag aan mee. Het BVM2-manifest moet...

FNV doet boekje open over arbeidsomstandigheden bij Ryanair

Het FNV heeft in Trouw van 21 juni 2017 een boekje open gedaan over de arbeidsomstandigheden bij de Ierse luchtvaartprijsvechter Ryanair. Dit na zorgvuldige research, de reputatie van Ryanair kennende. Het artikel is te vinden op www.trouw.nl/home/ryanair-is-een-prijsvechter-ook-op-de-arbeidsmarkt~a1be3123/ . Een greep uit het artikel: - stewardessen focussen zich om financiele redenen teveel op...

Gesprek met het FNV over de toekomst van het vliegen

Het FNV heeft contact gezocht met het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) om over het vliegen in het algemeen te praten en over Schiphol en Eindhoven Airport in het bijzonder. Het FNV is enerzijds bezig met een Schipholproject. Informatie daarover is te vinden op www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/schiphol/ . Anderzijds heeft het Ledenparlement van...

Luchtvaartwereld wilde ook in augustus miljoenen uit de staatsruif

In een eerder artikel op deze site (zie Luchtvaart zwaar gesubsidieerde sector ) is een artikel in de Volkskrant besproken van de onderzoeksjournalist Bart de Koning over grootschalige subsidies aan de luchtvaartwereld. Vliegen is alleen maar zo goedkoop omdat de verliezen via belastinggeld elders afgedekt worden. In (alleen al) augustus...

Luchtvaart zwaar gesubsidieerde sector

Inleiding Onderzoeksjournalist Bart de Koning stelde in de Volkskrant van 15 juli 2017 “Vliegen is veel te goedkoop en dat is onhoudbaar” met als subkop dat “de drukte op Schiphol het resultaat is van decennia bewust overheidsbeleid”. Zie www.volkskrant.nl/reizen/-vliegen-is-veel-te-goedkoop-en-dat-is-onhoudbaar~a4506325/ De Koning ging met zijn gezin naar Portugal vliegen “de bosbranden tegemoet” en...

Het verzachten van groeistuipen van Eindhoven Airport

In het Eindhovens Dagblad van 19 juli 2017 staat onder de kop “Groeistuip van 20 jaar” een terugblik op 20 jaar explosieve groei van Eindhoven Airport. Sinds 1997, toen Schiphol de baas werd op Eindhoven Airport, is het aantal passagiers vertwintigvoudigd tot (nu) 5,2 miljoen. Het aantal vliegbewegingen zal...