Recente artikelen

Over het voorgenomen elektrisch vliegen op Eindhoven Airport

0
Het voornemenIn een persbericht liet Eindhoven Airport weten dat de luchthaven, samen met die van Rotterdam en Eelde, een proef wil gaan doen met (hybride) elektrisch vliegen (zie https://nieuws.eindhovenairport.nl/198100-luchthavens-in-nederland-gaan-starten-met-elektrisch-vliegen ). De proef wordt landelijk ondersteund door moederbedrijf Schiphol en het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium), en...

Cie MER maakt beetje gehakt van Plan-MER Luchtruimherziening

0
Commissie MER zeer kritisch op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening.

Luchtvaartnota kabinet overschrijdt Klimaatakkoord Parijs met 90 Megaton CO2

0
Natuur&Milieu heeft een model ontwikkeld dat het koolstofbudget van de luchtvaart uitrekent. Met alleen techniek kom je er niet.

Bedrijven en organisaties doen samen met Natuur & Milieu oproep voor duurzame brandstoffen in...

0
Natuur&Milieu Europees initiatief duurzame brandstof

Lucht- en scheepvaart in het ‘Energiesysteem van de Toekomst’

0
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de netbeheerders (Gasunie, TenneT, Enexis en anderen) een studie uitbrengen over het “Energiesysteem van de Toekomst”. Dat is onlangs gebeurd. Als voorstudie hebben Berenschot en Kalavasta vier energiescenario’s opgesteld, met cijferwerk en hebben Generation Energy en PosadMaxWan dat vertaald naar wat...
ED 16 april 20121

ED 16 april: Ingezonden brief van kritische burger

0
Omwonenden van Eindhoven maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de luchthaven. Nu er veel minder vluchten zijn vanwege de corona-beperkingen, blijken steeds meer mensen overlast te ervaren van de militaire vluchten en -oefeningen. ED-lezer Rob Weijers uit Eindhoven heeft een aantal bezwaren op een rijtje gezet...

Goudappel-Coffeng bewijst: regionale binding EhvA beperkt

0
Voor de stikstofdepositie va Eindhoven Airport is een verkeersstudie van Goudappel-Coffeng gebruikt; slechts beperkt deel van reizigers komt uit de (ruim gedefinieerde) regio; studie is gebaseerd op te ruime input, maar uitkomsten toch bruikbaar

BVM2 levert zienswijze in over natuurvergunning Eindhoven Airport (updates: Vollenbroek ook, en aandacht in...

0
Kleinmeer in Kempenland West, het Natura2000 - gebied dat het dichtst bij het vliegveld ligt. Zoals bekend, is er in Nederland veel maatschappelijke beroering over de stikstofproblematiek.  Er zijn vele veroorzakers van die problematiek (de landbouw, het wegverkeer ) en vele slachtoffers (de...

Vollenbroek eist grenzen aan benzeen en formaldehyde in uitstoot Schiphol – vertaling naar Eindhoven...

0
Emissie van benzeen en formaldehyde op Schiphol geschat en op Eindhoven Airport

Kiezen tussen groei en krimp: scherpe tweedeling in politiek over luchtvaart

0
Hoofddorp - 9 maart 2021. Een brede coalitie van milieu-, natuur en bewonersorganisaties wijst op de scherpe tweedeling in de Nederlandse politiek over de toekomst van de luchtvaart. Kiezers hebben met hun stem bij deze verkiezingen een grote invloed op de positieve...