Recente artikelen

0
Op 30 juni 2022 is op deze site een artikel gepubliceerd "Masterthesis over stikstofdepositie door vliegtuigen" van student Van Loo van de TU Delft. Zie https://bvm2.nl/masterthesis-over-stikstofdepositie-door-vliegtuigen/ . Op 01 december 2022 heeft de TU Delft op zijn site een artikel geplaatst "Meeste stikstofdeposirtie uit de luchtvaart komt van grote...

Vliegen binnen de grenzen

0
De landelijke organisaties Greenpeace Nederland, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland (die vaker als penvoerder optreedt) hebben op 09 november 2022 de Actieagenda uitgebracht “Vliegen binnen de grenzen – actiepunten voor de actualisatie van de Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota”.De Actieagenda is die dag overhandigd aan de directeur-generaal...

Actie tegen Schiphol op 05 nov 2022

0
Ongeveer 1000 mensen deden mee aan een protestactie op Schiphol tegen het illegale functioneren van die luchthaven. De actie was een combi van een heleboel bewonersorganisaties rond Schiphol enerzijds, en Greenpeace en Extinction Rebellion anderzijds. Eerstgenoemde belegden een min of meer conventionele demonstratie in Schiphol Plaza, laatstgenoemden belegden...

Open brief aan nieuwe interimdirecteur Sondag van Schiphol: werk de krimp niet tegen

0
Een groot aantal organisaties die het vliegverkeer willen terugdringen heeft een Open Brief aan de nieuwe interimdirecteur Ruud Sondag van Schiphol gestuurd met de boodschap dat hij zich niet moet verzetten tegen de krimp van het vliegverkeer. Ook BVM2 heefgt de Open Brief ondertekend. Onze regio kent Ruud Sondag...

BVM2 reageert op concept-Medegebruiksvergunning 2023-2024

0
Aan het LEO 9 (en dus ook aan BVM2) is gevraagd om een advies uit te brengen over de concept medegebruiksvergunning (MGV2023/24) voor Eindhoven Airport voor 2023 en 2024. BVM2 reageert vooral op de voorgestelde te vergunnen geluidscontour. Deze neemt slechts af met 1,6% ten opzichte van 2022. De oorzaak...

MOB wil dwangsom wegens niet optreden tegen ontbrekende Natuurvergunning vliegvelden

0
In een ongedateerd bericht op de site van Mobilisation for the Environment (waarvan Johan Vollenbroek de bekende woordvoerder is) eist MOB van de rechter dat deze aan het ministerie van LNV een dwangsom oplegt ter handhaving van de ontbrekende Natuurvergunning (lees stikstof) van de vliegvelden Schiphol, Rotterdam en Eindhoven....

Goede Knegselbijeenkomst BVM2 over toerisme en de toekomst van Eindhoven Airport

0
Op zaterdag 15 oktober vond een sessie plaats in de traditionele reeks Knegselbijeenkomsten van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) . Inhoudelijk ging het over de toekomst van het toerisme, en daarmee over de toekomst van Eindhoven Airport omdat het toerisme de bulk van het gebruik van Eindhoven Airport is. Sprekers...

WAT IS NOG DE TOEKOMST VAN EINDHOVEN AIRPORT ALS VAKANTIELUCHTHAVEN?

0
Onderstaand artikel is op 06 okt 2022 in het Eindhovens Dagblad afgedrukt (met een mooie layout) Gaan wij nog naar de zon, of komt de zon straks bij ons? Eindhoven Airport (EA) bestaat 90 jaar en is met jaarlijks 40.000 vliegbewegingen de tweede luchthaven van Nederland. Ruim 80% van het vliegverkeer...

WAT IS DE TOEKOMST VAN EINDHOVEN AIRPORT ALS VAKANTIELUCHTHAVEN?

0
Definitieve uitnodiging en Programma Knegselbijeenkomst BVM2 op 15 oktober 2022 Van 11.00 tot 13.00 uurIn De Leenhoef, Steenselseweg 8 A, 5511 AG KnegselDe bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk Gaan wij nog naar de zon, of komt de zon straks bij ons? Eindhoven Airport (EA) bestaat 90 jaar en heeft zich met...

Tickettax wordt niet voor duurzame brandstof ingezet

0
Langs twee parallelle routes kwam het versneld invoeren van Sustainable Aviation Fuel (SAF) op de Eindhovense luchtvaartagenda. Enerzijds had de duurzame luchtvaartmanager van het vliegveld, mevrouw Mols, een brief geconcipieerd aan het kabinet waarin ervoor gepleit werd de tickettax, die het nieuwe kabinet voornemens was in te voeren, bestemd...