Recente artikelen

KLM breidt Sustainable Aviation Fuel-aanpak verder uit

0
Hieronder een persbericht dd 10 januaro 2022 (in ingekorte vorm) van de KLM over een verhoogde inzet van Sustainable Aviation Fuel (SAF). Het volledige persbericht is te vinden op https://nieuws.klm.com/klm-breidt-aanpak-voor-sustainable-aviation-fuel-verder-uit/ . Eerst enkele woorden zijdens BVM2 ter introductie. Het persbericht geeft precies aan wat de sterke en de zwakke plek...

Gebiedsvisie Eindhoven Airport District

0
Bedrijventerreinen Eindhoven Airport en (in mindere mate) Flight Forum nu niet toekomstbestendig; label C - verplichting kantoren bedreiging; Gebiedsvisie en Ontwikkelstrategie

CEO Sunweb wil in interview minder vliegvakanties

0
Sunweb-CEO Mattijs ten Brink voorspelde in het Eindhovens Dagblad van 04 januari 2022 dat het vakantievieren drastisch zal veranderen. Minder vervuilend, minder ver, minder wintersport, en minder vliegen.Klinkt ongewoon voor een CEO van een bedrijf dat met vakantie zijn brood verdient. Het interview is te vinden op https://krant.ed.nl/titles/eindhovensdagblad/7156/publications/12613/articles/1510874/18/2  , maar...

Nieuwe regionale luchtmeetnet bevat drie UFS-meters rond het vliegveld, maar geen geluidmeting

0
Vanaf 2020 wordt er in de regio Zuidoost Brabant een regionaal meetnet opgebouwd. Dat is ontstaan als doorontwikkeling van het bestaande AiREAS-initiatief. Daarnaast wordt het gesteund door de provincie, GGD, TNO, RIVM, Universiteit Utrecht, de Omgevingsdienst ODZOB (die het kantoor houdt op https://odzob.nl/meetnet?cookie=1594390759271%20 ) en bijna alle gemeenten in...

Rechtszaak voor bescherming tegen vlieghinder

0
De actiegroep bij Schiphol Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) bij Schiphol is bezig met een rechtszaak over Schiphol. BVM2 is vriend van RBV. Hun insteek dd 31 augustus 2021 in een brief aan de minister: *Brief waarin RBV eist dat de minister:  maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken,...

Maastricht Aachen Airport moet dicht

0
sltuiting van Maastricht Aachen Airport is onderzocht; enige mogeljkheid om rendabel te worden is MAA sluiten.

Het Coalitieakkoord en het vliegen

0
Het nieuwe coalitieakkoord bevat geen aparte passages over vliegbasis Eindhoven. Defensie als geheel krijgt er voor o.a. modernisering, achterstallig onderhoud en arbeidsvoorwaarden drie miljard structureel bij. Onduidelijk is wat daarvan voor de buitenwereld  van Vliegbasis Eindhoven merkbaar zal zijn. Ook bevat het akkoord geen expliciete passage over Eindhoven Airport. Die...

Stikstofprobleem ook in Eindhoven?

0
In de pers werd veel aandacht besteed aan de stikstofproblematiek van Schiphol. Schiphol zou misschien zelfs wel moeten krimpen omdat het kabinet er niet uitkwam met de Natuurvergunning. Aldus bronnen in Den Haag, die zich baseren op een door de minister aangevraagde mondelinge informatiebijeenkomst (die gedeeltelijk geheim was). Dat...

BVM2 brengt Nieuwsbrief december 2021 uit

0
Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) heeft de nieuwsbrief van december uitgebracht, In deze nieuwsbrief  de volgende issues: het volgend Knegselberaad op 29 jannieuwe voorzitter voor het Luchthaven Eindhoven Overlegaandachtspunten van BVM2 voor de gemeenteraadsverkieizngende unaniem in de gemeenteraad van Son aangenomen motie tegen sluipende uitbreiding van de geluidsruimterelevantie van...

Eindhoven Airport heeft niets geleerd en probeert met omgekeerde salamitactiek in kleine stapjes te...

0
Hieronder een opinieartikel dat Bart Habraken, gemeenteraadslid in Eindhoven voor Groen Links, op 07 dec 2021 in het Eindhovens Dagblad publiceerde. Terwijl de luchtvaartsector in zwaar weer zit, schijnt in het hoofdkantoor van Eindhoven Airport de zon. Na plannen voor een nieuwe terminal, investeert het in een budgethotel voor...