Recente artikelen

Science café: Vliegen, the sky is the limit – 30 april 2019, van Piere

Zie science cafe vliegen, the sky is the limit Met ir. Joris Melkert, Nadja Zeiske MSc Dinsdag 30 april , 20:00 - 22:15 Boekhandel Van Piere, Nw. Emmasingel 48 Prijs: Gratis (Student) € 2,50 (Anderen) Vliegen is het nieuwe roken, maar we reizen er niet minder om. Een avond over de (on)mogelijkheden van duurzaam...

Zienswijze op NRD Luchtvaartnota 2020-2050

De regering is doende met het proces om tot de Luchtvaartnota 2020 - 2050 te komen. Dat is een nota die de hoofdlijnen van de Nederlandse luchtvaart voor de komende decennia neerzet. Het militaire vliegverkeer op Vliegbasis Eindhoven en de civiele luchtvaart op Eindhoven Airport zijn deel van dit...

Geluidhinder luchthavens met m.e.r. ernstig onderschat

In het Tijdschrift Milieu van februari 2019 staat een interview met Leon Adegeest, de man die de eerste MER van Lelystad in de vuilnisbak hielp. Daarna kwam er overigens een tweede MER die de eerste repareerde. De kritiek van Leon Adegeest was juist en heeft veel goed gedaan, maar...

EhvAirport wordt niet strafrechterlijk vervolgd na lozing de-icing vloeistof

Eindhoven Airport loosde door nalatigheid in de vorstperiode in maart 2018 de-icingvloeistoffen op de Ekkersrijt. Die bestaan uit een oplossing van glycol, soms met additieven, in water. Ethyleenglycol is giftig, wel bioafbreekbaar, maar zuigt daarbij alle zuurstof uit het water waardoor alle levende wezens in het water doodgaan. Waarna...

Bernard Gerard afgestudeerd op scriptie over synthetische kerosine

BVM2 - bestuurder Bernard Gerard is afgestudeerd aan de Open Universiteit op een literatuurscriptie over synthetische kerosine. Het is een groepswerkstuk. Eerst hebben de vier leden van de groep een literatuuronderzoek gedaan naar een deel van het onderwerp. Bernards deel betrof biokerosine. Nadien zijn de vier deel-studies samengevoegd tot een eindwerkstuk. BVM2...

Publieksbijeenkomst Proefcasus 28 februari Evoluon

De Proefcasus Eindhoven Airport De proefcasus is een informeel consultatietraject dat gericht is op een breed gedragen toekomstvisie voor Eindhoven Airport vanaf 2020. Trekker is Pieter van Geel, met een organisatie achter zich waarin ook ambtenaren van het ministerie. Van Geel praat met iedereen en laat allerlei onderzoeken verrichten waarvan, anders...

Luchtvervuiling rond vliegvelden en synthetische kerosine

Synthetische kerosine in het Manifest Voor nogal wat mensen is de luchtvervuiling rond het vliegveld (een van) de redenen om BVM2 te steunen. In het Manifest van BVM2 is daarom een plaats ingeruimd voor synthetische kerosine (50% van wat er getankt wordt in 2030). (Om redenen van motortechniek is een...

Minister Van Nieuwenhuizen op ramkoers met uitspraken over extra groei Schiphol

Reactie namens Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Greenpeace op het bericht in de Volkskrant: ‘Van Nieuwenhuizen: Schiphol zal doorgroeien’. 19 februari 2019 “VVD-minister Van Nieuwenhuizen ligt met haar uitspraken over extra Schipholgroei op ramkoers met omwonenden, gemeentes, het klimaat en tweederde van Nederland die tegen luchtvaartgroei is. Schiphol heeft zich...

Eindhoven Airport geluidscontour 45 Lden en WHO

Dit is een update van een eerder bericht. De in een eerder bericht getekende contour was gebaseerd op schattingen, door BVM2 gemaakt, op basis van het Luchthavenbesluit. Deze geschatte contour is nog te vinden op who-geluidsadvies-heeft-grote-gevolgen-voor-woningbouwlocaties-rond-vliegveld . Bovenstaande contour is zeer onlangs (medio februari 2019) officieel berekend door het Nationaal Lucht-...

Groene 11 – Position Paper over vliegen en klimaat toegelicht in Knegsel

De Groene 11 en hun Position Paper De Groene 11 (inmiddels zijn het er overigens al 13) is een samenwerkingsverband van een anatal milieu-organisaties (zie www.groene11.nl ). Voor dit onderwerp zijn Natuur en Milieu, Greenpeace, en de Natuur- en Milieu Federaties (in Brabant de BMF). Ten behoeve van de aanstaande Luchtvaartnota,...