Recente artikelen

Werelds eerste afkickkliniek voor vliegverslaafden

Natuur en Milieu heeft 's werelds eerste afkickkliniek voor vliegverslaafden geopend. Plaats van handeling was de Vakantiebeurs in Utrecht. Deze is inmiddels voorbij, maar het initiatief niet. Hieronder de tekst die ter gelegenheid van de...

Stikstofadvies Remkes bemoeilijkt groei luchtvaart – geen onmiddellijke consequenties voor Eindhoven

Inleiding Er is al veel geschreven over het stikstofrapport van Remkes over de luchtvaart. Dat wordt hier niet nog eens dunnetjes overgedaan. Doel van dit artikel is om het advies  in een Brabantse context  te plaatsen. Daarvoor moeten enkele zaken eerst worden uitgelegd. Vanwaar het stikstofprobleem van de luchtvaart? Stikstofoxides (NO en NO2)...

Vliegtuiggeluid: Meten, rekenen en beleven

Inleiding Te verwachten valt dat de Luchtvaartnota 2020-2050 binnen niet al te lange tijd uitkomt. Hij is al eens vertraagd, maar momenteel wordt eind januari 2020 genoemd. We staan er als BVM2 niet voor in. Hoe dan ook zal BVM2 snel met een eerste reactie op deze nota komen. In de aanloop...

LBBL over de nog te verschijnen Luchtvaartnota:

Het Landelijk BurgerBeraad Luchtvaart (LBBL) , de koepel waaraan ook BVM2 mee doet, heeft als voorschot op de binnenkort te verwachten Luchtvaartnota 2020-2050 alvast positie ingenomen welke kant het opmoet. Het persbericht, waarin dit standpunt is neergelegd, is hieronder afgedrukt. Gezondheid en klimaat eisen drastische vermindering vliegverkeer Al jaren worden de...

BVM2 stelt nieuwe activiteiten- en communicatiemanager aan u voor.

Het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2) is tijdelijk (vooralsnog voor een jaar) een dienstverband aangegaan met Henk van Hooff uit Eindhoven. Subsidie vanuit het Leefbaarheidsfonds maakt dit mogelijk. BVM2 is blij met de inzet van Henk en met het extra werk, dat we hierdoor kunnen verzetten. Hieronder treft u een...

Duitsland maakt treintickets goedkoper, vliegtickets duurder

Onderstaand bericht is overgenomen uit Zakenreisnieuws van 03 januari 2020. De Duitse regering heeft de BTW op treinreizen van 50 kilometer of langer per 1 januari verlaagd van 19 naar 7 procent. Zo moeten Duitsers gestimuleerd worden om vaker de trein te nemen in plaats van het vliegtuig of de...

Honderden klachten van grondpersoneel Schiphol over hart- en longproblemen door ultrafijn stof

Op de website van de FNV staat onderstaand bericht. Zie www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/schiphol/2019/12/honderden-reacties-schipholmedewerkers-meldpunt . Ook BVM2 heeft al enkele keren aandacht besteed aan de effecten van luchtkwaliteit op en rond het Eindhovense vliegveld, overigens niet alleen vanwege ultrafijn stof, maar ook vanwege een stof als benzeen. De twee regionale afdelingen van de...

Ook BVM2 bij Protestival Schiphol

Op zaterdag 14 en zondag 15 december organiseerde Greenpeace een Protestival nabij en op Schiphol. Zie www.greenpeace.org/nl/protestival/ . “We zitten midden in een klimaatcrisis, maar grote vervuiler Schiphol krijgt ruim baan om door te groeien en nóg meer te vervuilen.” Aldus Greenpeace. Greenpeace eist een Klimaatplan van Schiphol, en dat moet...

Knegselbijeenkomst dd 14 december 2019

Ongeveer honderd mensen waren komen luisteren naar de nieuwe directeur Hellemons van Eindhoven Airport, naar Michiel Visser die de landelijke ontwikkelingen schetste, en naar Klaas Kopinga met de laatste inzichten op geluidsgebied. Allereerst kreeg Roel Hellemons, de nieuwe directeur van Eindhoven Airport, het woord. Het werd een beetje een charme-offensief...

Greenpeace organiseert Protestival op Schiphol

Greenpeace organiseert op zaterdag 14 en zondag 15 december een groot Protestival nabij Schiphol Plaza. Het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2) en onze landelijke koepel, het LBBL, steunen deze manifestatie. Nu wil het ongelukkige toeval dat BVM2 op zaterdag 14 december zijn Knegselvergadering heeft voor de achterban en de lokale en...