Recente artikelen

EenVandaag over het stikstofrapport rond Eindhoven Airport

EenVandaag zond op 20 september 2018 een uitzending uit over het stikstofrapport van Haskoning over het vliegveld, waar eigenlijk in stond dat de situatie op sommige Natura2000 - gebieden zo slecht was, dat er geen vlucht meer bij kon op Eindhoven Airport. Dat rapport was er eerst wel en toen...

Stikstof-problematiek blokkeert groei vliegveld

De Programmatische Aanpak Stikstof De top van de Nederlandse natuurgebieden wordt beschermd door de Europese Natura-2000 richtlijn. Nederland heeft die wet geïmplementeerd door ruim 160 van die gebieden aan te wijzen en de bescherming onder te brengen in de Wet natuurbescherming. Die gebieden staan soms zwaar onder de druk. Zeker in...

SP stelt politieke vragen over de-icing van vliegtuigen op Eindhoven Airport

De Socialistische Partij (SP) heeft bij monde van woordvoerder Jannie Visscher politieke vragen aan het College van B&W gesteld. Deze volgen op eerdere technische vragen die die meer op de wetenschappelijke achtergronden in gingen. Deze technische vragen zijn te vinden op Milieuvoorzieningen tegen de-icing vloeistof op Eindhoven Airport ontbraken volledig...

Emissies van Eindhoven Airport in kaart gebracht

Groei, meer groei en nog meer groei In de aanloop naar de nieuwe toekomst van Eindhoven Airport vanaf 01 jan 2020, heeft de minister in haar oneindige wijsheid besloten om virtueel de klassieke groeimethodiek op Eindhoven Airport los te laten. Dit orienterend, om tot een gezamenlijke feitenbasis te komen. BVM2 wilde...

Hernieuwbare kerosine: wat je er wel en niet van moet verwachten

Inleiding – twee doelen: klimaat en luchtvervuiling Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) zet in op synthetische kerosine in de verwachting dat die bij de verbranding veel minder luchtvervuiling met zich meebrengt. In elk geval is dat voor synthetische brandstof die uit aardgas gemaakt wordt aannemelijk (afbeelding linksboven). Maar die is...

Voorlopige verklaring van BVM2 over de ministeriele onderzoeken

Inleiding Op 31 december 2019 loopt de Medegebruiksvergunning van Eindhoven Airport af. Deze vergunning functioneert binnen het grotere kader van het Luchthavenbesluit en brengt daarop nadere inperkingen aan, o.a. waar het om de openingstijden en het aantal vliegbewegingen gaat (het getal van 43000 vliegbewegingen staat in de Medegebruiksvergunning). Het Luchthavenbesluit...

Schade aan daken in Meerssen door landend vliegtuig

1Limburg                                 Nieuws Arthur Hubers Geplaatst op zaterdag 1 september 2018 - 15:12 De daken van drie huizen in Meerssen zijn vrijdagavond beschadigd door een landend vliegtuig. In totaal woeien aan de Bunderstraat vier dakpannen weg, meldt woordvoerster Hella Hendriks van Maastricht Aachen Airport. Ook raakte een loodstrip beschadigd. Hersteld Nadat bij het vliegveld de melding...

Het kan zo niet langer met het luchtverkeer

Hans Coolen uit Son en Breugel heeft een uitgebreide gastopinie geschreven, die geplaatst is in het Eindhovens Dagblad van 30 augustus 2018. Hieronder staat deze opinie ook op deze site afgedrukt. -  -  -  -  -  -  - EINDHOVEN AIRPORT - BVM2 IS SERIEUZE 'TEGENPARTIJ' Vliegverkeer speelt zich af in een ander...

Teken de internetconsultatie voor de tickettax!

De termijn om dit te doen is verstreken!   De regering wil een tickettax invoeren. Die moet de schatkist €200 miljoen opbrengen. Daartoe hoeft de regering per vlucht slechts een onwaarschijnlijk laag tarief te rekenen (een paar Euro). Aan de andere kant overschrijdt de invoering, hoe laag ook, een politiek-psychologische drempel,...

Kennisdag landelijke luchtvaartgroepen LBBL en Eerlijk Over Vliegen op 06 oktober 2018

Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Eerlijk over Vliegen ondersteunt dit initiatief en stelt u graag op de hoogte van de bijeenkomst 'Samen de luchtvaartgroei stoppen' op zaterdag 6 oktober georganiseerd door LBBL. LBBL nodigt u uit om samen te werken aan een duurzame en gezonde luchtvaart...