Recente artikelen

Onderzoek naar de toekomst van Schiphol

Onder de titel “Vlag, volkslied, vliegveld” bracht De Groene Amsterdammer op 01 augustus 2018 een artikel van Floor Milikowski. Het is te vinden op www.groene.nl/artikel/vlag-volkslied-vliegveld . Ik beveel iedereen lezing van het hele artikel aan. Professionele informatie over Floor Milikowski is te vinden op https://nl.linkedin.com/in/floor-milikowski-2b579610 . De Mainports voorbij Op deze site...

Julinieuwsbrief van eerlijk over Vliegen

De Eindhovense vliegveldorganisatie BVM2 werkt via de landelijke koepel LBBL samen met de Natuur en Milieuorganisaties. Sijas Akkerman van de NoordHollandse milieuorganisatie is trekker. Zojuist kwam er weer een nieuwsbrief binnen met gevarieerd luchtvaartnieuws. Die is te vinden op https://spits-online.nu/platform/wj2I0zSkjyFsTwXZZTtX/details .

Vliegen en de tofu-bende

(Dit is een ingezonden brief aan het Eindhovens Dagblad) Columniste Daphne Broers van het ED had op 04 juli 2018 een stukje geschreven dat ze niet met haar vriendinnen mee ging vliegen naar Corfu of daaromtrent (men was het nog niet eens over de bestemming). In elk geval niet naar...

Proefcasus voor Eindhoven Airport?

In een persbericht van 12 of 13 juli 2018 zeggen het ministerie van I&W en Defensie dat ze, "samen met de Provincie, Eindhoven, de randgemeenten en Eindhoven Airport, willen starten met een proefcasus waarbij (innovatieve)  maatregelen worden verkend voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport in een gezonde leefomgeving." BVM2...

Commentaar van Bert Wagendorp op luchtvaart en klimaat

Met instemming zijdens BVM2 geven wij hier het commentaar, dat Bert Wagendorp in de Volkskrant van 12 juli 2018 schreef.

Routering en verkeersleiding op vliegbasis Eindhoven, en de Masterclass

Inleiding, verhoudingen en de Masterclass Vliegbasis Eindhoven is een militair vliegveld, waarop civiel medegebruik plaatsvindt door de onderneming Eindhoven Airport NV. De aandelen van deze NV zijn voor 51% in handen van Schiphol en voor 24,5% elk van de provincie en de gemeente Eindhoven. De startbaan, de verkeersleiding, de meteo enz...

Een rood sein voor Eindhoven Airport!

Ook omwonenden van Eindhoven Airport hebben meegedaan aan de landelijke actiedag tegen de ongebreidelde groei van het vliegen. In zes plaatsen in Nederland (horend bij een nabijgelegen vliegveld) gingen samen duizenden mensen de straat op: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Eelde en Zwolle (ivm Lelystad). De actie was georganiseerd door Greenpeace...

Milieuvoorzieningen tegen de-icing vloeistof op Eindhoven Airport ontbraken volledig

Al eerder is in deze kolommen gesproken over een incident op 22 maart 2018, waarbij de-icing vloeistof, die gebruikt wordt om (civiele) vliegtuigen op Eindhoven Airport ijsvrij te maken en te houden, via het riool de beek Ekkersrijt inliep. Dat water kwam terecht in wat verderop de Grote Beek...

Landelijke actiedag tegen de groei van de luchtvaart

Landelijke krachtenbundeling Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) heeft zich vanuit Eindhoven aangesloten bij het, onlangs opgerichte, LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart). Zie Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich (update aanbieding aan Tweede Kamer) en Belangrijk luchtvaartdebat op 15 mei; aanbieding eisenpakket van nieuwe landelijke bewonersorganisatie . Het LBBL is tegen...

Vliegen is roken is slecht voor uw gezondheid

Bovenstaande cartoon circuleert op Facebook. Hij is (in Eindhoven) een beetje overdreven, maar toch leuk.